استارتاپ تحلیل ارتباط برنا در جیتکس ۲۰۱۷

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

گفتگو با الهام مومن‌زاده، روابط‌عمومی استارتاپ تحلیل ارتباط برنا

لینک کوتاه: