آخرین صحبت‌های وزیر در آخرین روزهای کابینه

گفتگوی اختصاصی اینوتاکس با دکتر واعظی در حاشیه‌ی الکام استارز

دکتر واعظی در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس بر مسئولیت دولت در قبال تمام بازیگران زیست‌بوم کارآفرینی نوین کشور تاکید کرد.

لینک کوتاه: