آرزوهای اینوتاکس برای فعالین کارآفرینی کشور

سال جدید و آرزوهای اینوتاکس

استارت‌‌آپ‌هایی با کیفیت بیشتر‍‍، چشمانی باز و ذهنی تحلیل‌گر، فعالیت در حوز‌های زیرساختی، تاثیرگذاری در اقتصاد، خلق ارزش و بلوغ اکوسیستم کارآفرینی ایران و … از جمله آرزوهای اهالی اینوتاکس برای فعالین کارآفرینی کشور است.

لینک کوتاه: