آیا فضای استارت‌آپی توانسته بین صنعت و دانشگاه ارتباط برقرار کند؟

گفتگو با امیرحسین نیکوگفتار مدیر کل امور شرکت‌های دانش‌بنیان

نگاه سنتی به فضای کسب و کار در بین مردم و مسئولین تغییر کرده

لینک کوتاه: