استارتاپ دواک در جیتکس ۲۰۱۷

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

مصاحبه با فاطمه عاقلان، بنیان‌گذار استارتاپ دواک

لینک کوتاه: