استارتاپ موزرا در جیتکس ۲۰۱۷

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

گفتگو با بهزاد بهمنیار  مدیر فنی استارتاپ موزرا

لینک کوتاه: