استارتاپ نیوو در جیتکس ۲۰۱۷

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

گفتگو با راحیل محمدی، مدیر بازرگانی استارتاپ نیوو

لینک کوتاه: