استارتاپ Cherpa در جیتکس ۲۰۱۷

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

گفتگو با هیبا الاحسان روابط عمومی استارتاپ شرپا

لینک کوتاه: