استارتاپ CommentMiner در جیتکس ۲۰۱۷

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

مصاحبه با احمد اسدی، مدیر‌عامل استارتاپ CommentMiner

لینک کوتاه: