استارتاپ ekar در جیتکس ۲۰۱۷

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

گفتگو با شان فولر مدیر عمومی استارتاپ ایکار

لینک کوتاه: