استارتاپ fig در جیتکس ۲۰۱۷

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

مصاحبه با ماهر حسنیه، مدیر‌عامل استارتاپ fig

لینک کوتاه: