استارتاپ Handiss در جیتکس ۲۰۱۷

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

گفتگو با رمزی جریدینی مدیرعامل و بنیان‌گذار استارتاپ هندیس

لینک کوتاه: