استارتاپ LINKAP در جیتکس ۲۰۱۷

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

مصاحبه با عرفان طاهر‌خانی، CTO استارتاپ LINKSAP

لینک کوتاه: