استارتاپ linovate در جیتکس ۲۰۱۷

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

گفتگو با اسرا رحم‌دل مدیر تجاری‌سازی استارتاپ لینوویت

لینک کوتاه: