استارتاپ meltoo در جیتکس ۲۰۱۷

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

گفتگو با شارین لی هم‌بنیان‌گذار و مدیر ارشد اجرایی استارتاپ ملتو

لینک کوتاه: