استارتاپ Modeo در جیتکس ۲۰۱۷

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

گفتگو با امیل آرایس بنیان‌گذار استارتاپ مدئو

لینک کوتاه: