استارتاپ Seabubbles در جیتکس ۲۰۱۷

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

گفتگو با ویکتور آنتن مدیر مشارکت‌های راهبردی استارتاپ سی‌بابلز

لینک کوتاه: