استارتاپ Skriware در جیتکس ۲۰۱۷

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

گفتگو با کارول گورنوویچ مدیرعامل استارتاپ اسکریور

لینک کوتاه: