استارتاپ Skyriver در جیتکس ۲۰۱۷

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

گفتگو با گابریل روسو مشاور مدیرعامل استارتاپ اسکای‌ریور

لینک کوتاه: