استارت‌آپ‌های موفق پارسال، امسال داور الکام پیچ شدند

گفتگو با آیت حسینی رئیس هیئت داوران الکام پیچ۹۶
لینک کوتاه: