استارت‌آپ‌ها در «بهشت ثانی»

نمایشگاه فناوری‌های نوین شهری اصفهان در یک نگاه

در نمایشگاه فناوری‌های نوین شهری اصفهان که مرداد ماه برگزار شد، سالن کوچکی سهم استارت‌آپ‌های نوپا شده بود که حاصل تلاش خودشان را در حوزه خدمات شهری ارائه کنند. این سالن و یا به قول خودشان پاویون، هر چند کوچک و کم‌زرق و برق بود ولی انرژی استارت‌آپ‌ها به آن شور و حال زیادی داده بود. هم خود استارت‌آپی‌ها و هم فعالان اکوسیستم اصفهان به آینده فضای کسب و کار‌های نوین در این شهر خوشبین بودند. اصفهان که زمانی برای بسیاری از حیث زیبایی «بهشت ثانی» بود، شاید بتواند از حیث فراهم بودن زمینه کسب و کار برای استارت‌آپ‌ها به «بهشت ثانی» دیگری تبدیل شود.

لینک کوتاه: