استارت‌آپ اتول۷۲۴ در الکام‌استارز

ارئه استارت‌آپ اتول724 در الکامپ95

کسب و کارهای خرد بزرگ ترین معضل شان دریافت پول از مشتری ها است. آی دی پی دات آی آر پوز مجازی ارائه می کند. به این ترتیب تا ۱۵ میلیون تومان می‌توان تراکنش انجام داد.

لینک کوتاه: