استارت‌آپ بلیط بین در الکام‌استارز

ارائه بلیط بین در الکامپ 95

بلیط‌بین اپلیکیشن کنترل، خرید و استرداد بلیط است و مخاطبانش سازمان‌ها، توسعه‌دهندگان و آژانس‌ها هستند.

لینک کوتاه: