استارت‌آپ تودر‌تو در الکام‌استارز

ارئه استارت‌آپ تودر‌تو در الکامپ95

ای‌میل‌ها ۲۰۰ برابر بیش از سایر پلتفرم‌ها پیام مخابره می‌کنند. نستد یک پلتفرم پیام‌رسان  است که به کار ارتباطات برون‌تیمی و درون‌تیمی می‌‌آید و بر پایه‌ی ای‌میل استوار است. با نستد می‌توانید ستون دسترسی را در اختیار تمام سازمان قرار بدهید و خودتان آن را تنظیم کنید.

لینک کوتاه: