استارت‌آپ خبریو در الکام‌استارز

ارئه استارت‌آپ خبریو در الکامپ95

«خبریو» یک استارت‌آپ در حوزه مرور، پایش، پالایش و پردازش اخبار است. با استفاده از قابلیت مرور می‌توانید اخبار را به سرعت مرور کنید، با پایش کلمات کلیدی را می‌دهید و اخبار مورد نظر را می‌یابید، با پالایش اخبار تکراری را حذف می‌کنید و پردازش یعنی در زمینهه هوش مصنوعی کار می‌کنید.

لینک کوتاه: