استارت‌آپ خریدان در الکام‌استارز

ارائه استارت‌آپ خریدان در الکامپ 95

خریداران یک شبکه‌ی اجتماعی برای کسب و کارهای محلی است که با توجه به نیاز افراد،  بانک‌های اطلاعاتی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

لینک کوتاه: