استارت‌آپ دورکاری ایرانیان در الکام‌استارز

ارائه استارت‌آپ دورکاری ایرانیان در الکامپ 95

دورکاری ایرانیان رابط و واسط بین کارفرما و کاربر است و تفاوتش با سایت‌های مشابه، سیاست‌گذاری‌های کاربردیست.

لینک کوتاه: