استارت‌آپ دورکار در الکام‌استارز

ارائه استارت‌آپ دورکار در الکامپ 95

استارت‌آپ دورکار بخشی از مشکل اشتغال جامعه را حل می کند. به این ترتیب که کارفرما پروژه را ثبت می کند و افرادی که توانایی انجام آن را دارند، کار را می‌پذیرند و در ازای انجام آن دستمزد می‌گیرند.

لینک کوتاه: