استارت‌آپ دکتر دکتر در الکام‌استارز

ارئه استارت‌آپ دکتردکتر در الکامپ95

در سال ۹۳ بنابر درخواست چند پزشک، سرویس نوبت‌دهی را طراحی کردیم و پایلوت فعالیت را کرمانشاه در نظر گرفتیم. در سیستم نوبت‌دهی، بیمه، تلفن و حسابداری را هم گنجاندیم و چشم‌انداز بعدی ما راه‌اندازی نوبت دات کام است که سرویس نوبت‌دهی برای تمام بیزینس‌هاست.

لینک کوتاه: