استارت‌آپ رنگیتر در الکام‌استارز

ارائه استارت‌آپ رنگیتر در الکامپ 95

رنگیتر وب‌سایت نمایش و فروش آثار عکاسان ایرانیست با جذب ۱۳۴ هزار عکاس در یک سال ۱۵ هزار عکس جمع‌آوری کرده است و واسط بین عکاسان و مشتریانی که به عکس نیاز دارند.

لینک کوتاه: