استارت‌آپ شارژمان در الکام‌استارز

ارائه استارت‌آپ شارژمان در الکامپ 95

در نرم‌افزار شارزمان روند محاسبه و پرداخت شارژ ساختمان تا حد ممکن آسان می‌شود. در این نرم‌افزار مدیر ساختمان هزینه‌ها و درآمدهای ساختمان را وارد می‌کند و به راحتی شارژ را محاسبه کند.

لینک کوتاه: