جیتکس ۲۰۱۶ :استارت‌آپ Sawwagy

یک برنامه‌ی کاربردی برای خدمات حمل و نقل مسافری
لینک کوتاه: