اصفهانی‌ها؛ پشتیبان نوآوری و پیشرفت

گفتگو با محمود محمدی «معاون شهرداری اصفهان»

در حاشیه نمایشگاه فناوری‌‌های نوین شهری اصفهان با محمود محمدی «معاون شهردار اصفهان» گفتگو کردیم که نسبت به آینده اکوسیستم اصفهان بسیار خوش‌بین بود و زمینه‌ی رشد فعالان کارآفرینی این شهر را فراهم می‌دید.

لینک کوتاه: