«بازاریابی مجدد» چیست؟

صدای تبلیغات‌تان را به گوش کسانی که قبلاً در سایت شما بوده‌اند برسانید

«بازاریابی مجدد» در اصل به این معنی است که صدای تبلیغات‌تان را به گوش کسانی که قبلاً در سایت شما بوده‌اند یا کار خاصی انجام دادند و یا حتی کار خاصی هم انجام ندادند، برسانید.

لینک کوتاه: