به استقبال نخستین جشنواره فین تک

نشست خبری نخستین جشنواره و دومین رویداد نوآورانه فناوری های مالی (فین تک)

برنامه بخشی از نخستین جشنواره و دومین رویداد نوآورانه فناوری های مالی (فین تک) به اختصار به شرح زیر است:

۹اسفند-کارگاه فین تک و ابزارها در ایران

۱۱اسفند-نشست بازاریابی فناوری های مالی

۱۴اسفند-افتتاحیه هکوان

۱۸اسفند- کارگاه مدل کسب و کار

و…

لینک کوتاه: