بیدک چه‌کار می‌کند؟

گفتگو با اشکان عیوق «هم‌بنیان‌گذار بیدُک»

با استارت‌آپ‌های الکام‌استارز امسال آشنا شویم.

لینک کوتاه: