تعامل استارت‌آپ‌ها با رسانه-گفتگو با آرش برهمند، سردبیر ماهنامه پیوست

چگونه رسانه می‌تواند به استارت‌آپ‌ها برود؟

آرش برهمند، سردبیر ماهنامه پیوست می‌گوید اهالی رسانه باید با برقراری ارتباط چهره به چهره با استارت‌آپ‌ها و فضای آن‌ها آشنا شوند تا تعامل بین آن‌ها راحت‌تر صورت گیرد و رسانه‌ها سعی کنند حضور فردی بیشتری به لحاظ انسانی در حوزه‌ی کسب و کار داشته باشند.

با او در مورد چگونگی و لزوم تعامل استارت‌آپ‌ها با رسانه گفتگو کردیم.

لینک کوتاه: