حسن شکرریز، رییس هیئت موسس گروه سرمایه‌گذاری کارایا

در نشست هم‌اندیشی فعالان زیست‌بوم کارآفرینی کشور با معاون علمی و فناوری رییس جمهوری

حسن شکرریز، رییس هیئت موسس گروه سرمایه‌گذاری کارایا در نشست هم‌اندیشی فعالان زیست‌بوم کارآفرینی کشور با معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت سرمایه‌گذاران فرشته هویت حقوقی ندارند. او درخواست کرد تا دولت این مناسبات تحقق این مقوله را محقق کند. مشروح صحبت‌های او را در این ویدئو ببینید.

لینک کوتاه: