دوازده نفر، ۳۵ هزار اپلیکیشن

داستان پوشه که اپلیکیشن‌ها را زیر پر و بال می‌گیرد

محمدحسین احمدی پژوه از موفقیت‎‌های بی‌سر و صدای پوشه -برنده‌ی نمایشگاه پارسال- می‌گوید.

لینک کوتاه: