دوره مدیریت شهری بدون حضور استارت‌آپ‌ها گذشته است

گفتگو با مدیر پژوهش شهرداری اصفهان

سعید ابراهیمی می‌گوید هر چند بقیه سالن‌های نمایشگاه، محصولات را به نمایش گذاشته بودند ولی سالن استارت‌آپ‌ها نمایشگاه افکار و آدم‌های نو بود. جایی که امکان گفتگو وجود داشت و بچه‌های استارت‌آپی مملو از انگیزه برای ایجاد تحول در مدیریت شهری بودند.

لینک کوتاه: