دومین دوره جایزه چالش نوآورانه برگزار شد

مراسم چالش نوآورانه که توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار شده است را می توان یکی از موفق ترین این استارتاپ ها دانست
لینک کوتاه: