۱۲

آشنایی با مفهوم ذی نفعان یا Stakeholders

در قسمت آموزش سایت به بررسی نکاتی می‌پردازیم که برای توسعه کسب و کار شما ارزشمند هستند

اثرگذاری ذی نفعان

هر گروهی که بر فعالیت‌های سازمان اثر بگذارد یا از آن اثر بپذیرد، ذی‌نفع سازمان محسوب می‌شود.

 

بر این اساس «ذی‌نفعان» هر کسب‌وکار عبارت‌اند از:

افراد یا گروه‌هایی که برای دستیابی به اهداف خود به سازمان نیازمند هستند و یا از دیدگاه مقابل، سازمان برای دستیابی به اهداف خود به آن‌ها نیازمند است.»

 

ویژگی ذی نفعان در سازمان ها

بنابراین می‌توان گفت ذی‌نفعان واجد قابلیت‌هائی هستند که می‌تواند به عنوان یک مطلوبیت و یا یک محدودیت بر محصولات یا خدمات و یا سیاست‌های سازمانی و استانداردهای عملیاتی تأثیرگذار یا از آن‌ها تأثیرپذیر باشند.

منشأ این رابطه تأثیر و تأثر، وجود منافعی برای ذی‌نفعان است.

این منافع می‌توانند از جنس منافع مالی و پولی، منافع نوع دوستانه و زیست‌محیطی و اخلاقی، منافع عمومی و امنیتی و قانونی و یا منافع علمی و تحقیقاتی باشند.

همچنین می‌توانند ناشی از وابستگی اطلاعاتی میان ذی‌نفع و سازمان باشند.

 

گستردگی و دامنه تعریف ذی نفعان

دامنه و گستردگی تعریف ذی‌نفعان وابسته به پیچیدگی محیط بیرونی، میزان انعطاف‌پذیری سازمان، گستردگی حوزه فعالیت سازمان و میزان سازمان‌یافتگی ذی‌نفعان است.

هر کسب‌وکار در طول چرخه‌ی عمر خود با ذی‌نفعان متعددی در ارتباط خواهد بود

 

شرکای تجاری

به برخی از ذی‌نفعان در قالب یک مراوده‌ی مالی یا کاری منفعت یا سودی  می‌رساند و از برخی دیگر نیز خدمات یا منافعی را دریافت می‌کند. چنین ذی‌نفعانی در عرف دنیای کسب‌وکار “شرکای تجاری” نامیده می‌شوند.

لینک کوتاه: