رونمایی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه

گزارش اینوتاکس از مراسم رونمایی صندوق‌های سرمایه گذاری جسورانه
لینک کوتاه: