سفر به سرزمین آرزوها از جاده دماوند

دانشجویان کارشناسی برای دوره کارآموزی، پارک فناوری پردیس را انتخاب کردند

شتاب‌دهنده شزان پذیرای جمعی از دانشجویان کارشناسی بود که می‌خواستند دوره کارآموزی خود را در یکی از شرکت‌های مستقر در پارک فناوری پردیس بگذرانند.

شروع این دوره کارآموزی در شزان بود. دانشجوها در شزان کلی کلاس و کارگاه جذاب را گذراندند که هم به آن‌ها انگیزه می‌داد و هم باعث می‌شد که به شناخت بهتری از خودشان برسند. اسم دوره «سفر به سرزمین آرزوها» بود ولی پیشتر از آن به نوعی دوره «خودشناسی» شباهت داشت.

بیننده روایت ما از این دوره باشید.

لینک کوتاه: