شتابدهنده آواتک چه خدماتی برای استارت‌آپ‌ها ارائه می‌دهد؟

شتابدهنده آواتک در مقابل دوربین اینوتاکس

آواتک شتاب‌دهنده‌ی کسب و کار برای حمایت از شرکت‌های نوپا و استارت‌آپ‌هاست و دارای ۴ چرخه است که استارت‌آپ‌ها وارد آن می‌شوند و خدمات دریافت می‌کنند. این خدمات به این صورت است که تیم‌هایی که وارد دوره می‌شوند در اختیارشان سرمایه‌ی اولیه قرار می‌گیرد و می‌توانند از فضای کاری آواتک استفاده کنند. همچنین می‌توانند به شبکه‌ی مربیان دسترسی پیدا کنند و از طریق کارگاه‌ها، آموزش‌هایی دریافت کنند.

لینک کوتاه: