شرکت Jetro در جیتکس ۲۰۱۷

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

گفتگو با مدیر اجرایی شرکت جت‌رو

لینک کوتاه: