فعالان اکوسیستم کارآفرینی از رئیس‌جمهور آینده چه انتظاری دارند؟

بخشی از مهمانان دورهمی اینوتاکس ، در مقابل دوربین از دغدغه‌های آینده اکوسیستم گفتند.

از مهمانان حاضر در دورهمی اینوتاکس خواستیم تا از دغدغه هایشان و انتظارات شان از رئیس‌جمهور آینده در مقابل دوربین اینوتاکس بگویند، برخی از ایشان لطف کردند و این فرصت را به ما دادند، این ویدیوی کوتاه، حاصل این تلاش است.

لینک کوتاه: