فیلترینگ خوب، فیلترینگ بد

گفتگو با توحید علی اشرفی «مدیر بازاریابی جاباما»

توحید علی اشرفی «مدیر بازاریابی جاباما» فیلترینگ را گرچه عامل ضرر و زیان برای استارت‌آپ خودشان می‌داند ولی همزمان معتقد است بعد از این ماجرا مردم راجع بهشان کنجکاوتر شده‌اند.

لینک کوتاه: