معرفی استارتاپ “یومی‌خانه”

گفتگوی استارتاپی در حاشیه الکام‌استارز
لینک کوتاه: