معرفی استارت‌آپ دیجی‌قبض

سیستمی برای پرداخت آسان قبوض

سیستم دیجی قبض یک سیستم تجمیع قبوض با سهولت کار برای کاربر خواهد بود. در این سیستم شما قبوض خود را با هر نامی برای پوشه‌هایی مخصوص نگهداری می‌کنین سپس هر ماه به راحتی و به تفکیک آن‌ها را پرداخت می‌کنید.

لینک کوتاه: